http://faculty.uobasrah.edu.iq/faculty/48/teaching

محمد جواد حبيب محمد عبيد البدراني
Mohammd jawad Habeeb Al_Badrany


المحاضرات

الموضوع المكان المرحلة السنة عالمي تنزيل عدد مرات التنزيل
العروض كلية التربية القرنةالثانية202027
العروضكلية التربية القرنةالثانية202023