http://faculty.uobasrah.edu.iq/faculty/730/publications

نور احمد عبدالله علي المنصوري
noor ahmed abdullah


الروابط العلميةالمؤلفات

عنوان المنشور النوع الناشر السنة عالمي مفرد ثومبسون رويتر
(كلارفيت)
سكوبس تنزيل عدد مرات التنزيل
The Potential Therapeutic Benefit of DiclofenacاطروحةBritish Journal of Medicine & Medical Research2015 51